Tu vysvetlime, popíšeme – o com jednotlivá sekcia projektov bude, aký obsah v nej nájdu.

Jasličkový zákon „bez bariér“

K návrhu zmien v činnosti detských jaslí aj v kvalifikácii opatrovateľov Spolu s členkami Výboru pre sociálne veci, Janou Vaľovou (Smer-SD) a Magdalénou Kuciaňovou (SNS), som predložila do parlamentu návrh novely zákona o sociálnych službách. Cieľom novely zákona je zmeniť ustanovenia, ktoré upravujú činnosť jaslí, ako aj ustanovenia o podmienkach poskytovania finančnej podpory na spolufinancovanie…

Komisárka pre občanov so ZP odporúča

Výbor NR SR pre sociálne veci bol miestom (9/5/2018) , kde pani Zuzana Stavrovska, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím prezentovala správu komisára za rok 2017. Vhodné pracovné miesta pre zdravotne znevýhodnených Zo Správy komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, pani Zuzany Stavrovskej, vyplynul problém, ktorého riešenie je v dôslednosti – toho, kto prácu ponúka…

Kompenzácie pre ľudí so ZP

Už 2.5.2018 som za Výbor NRSR pre sociálne veci zorganizovala OKRÚHLY STÔL, na ktorý boli pozvaní zástupcovia ľudí so ŤZP, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská a kolegovia poslanci z Výboru. Základných tém bolo 5, na ktorých sme sa po konštruktívnej debate zhodli. Spomeniem z nich nasledovné: 1. Peňažný príspevok na osobnú…

O zvedavom zváračovi

Alebo o tom, ako som v IC-čku trošku búrala mýty o lenivých poslancoch Aj keď neraz naskakujem do vlaku na smrť unavená a predstava minimálne päťhodinového cestovania domov ma, najmä po náročnom týždni, desí, cestovanie po koľajniciach, spájajúcich Bratislavu s Košicami, mám celkom rada. Okrem iného, ponúka príležitosť stretnúť priateľov, ktorých som dlhšie nevidela, spoznať nových ľudí…