Po spoločnom stretnutí so zástupcami TZP a pani komisárkou Zuzanou Stavrovskou môžeme povedať, že už v rámci novely zákona c. 447/2008 Z. z. bude zvýšený príspevok na osobnú asistenciu približne o 1 € a budú odbúrame bariéry v podobe neposudzovala príjmu pri príspevku na OA a ďalšie veci.

Viac k téme nájdete na podtsránke Projekty/ Prezentujme sa

Pani komisárka na stretnutí s médiami odpovedala na otázku, koľko a akých podnetov jej pristalo na stole od TZP občanov.