PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE PDE/EDP k EUROVOĽBÁM.
Dnes rokujeme na kongrese v Ľjubľjane. Okrem aktuálnych celoeurópskych tém, akými sú Brexit, migrácia, terorizmus a pod a zároveň sme schválili manifest, ktorý je súčasťou programového vyhlásenia PDE/EDP k eurovoľbám. Je postavený na troch pilieroch:

1. Čo nás spája, aby sme žili spolu v EÚ?
2. Trvalý a zdieľaný ekonomický rast v EÚ.
3. Čo môže silná EU povedať svetu.

Diskutujeme spolu predstavitelia a zástupcovia zo 16 krajín, EU aj domácich parlamentov či rôznych spoločenských oblastí. Živá diskusia sa strhla ku odchodu mladých ľudí z niektorých krajín východnej EÚ do západnej EÚ a zotrvania v nich. Mnohí, hlavne tí mladší z nás zúčastnených to považujeme práve za výhidu môcť študovať, pracovať a žiť aj v iných členských krajinách EU, pretože generácie narodené po roku 1991 sa považujú už za deti EU. To ale neznamená, že si nemáme pamätať, aké máme korene, hodnoty a tradície a pomáhať vlastnej krajine, v ktorej sme vyrastali.