Je rozdielnosť pováh, záujmov a názorov skutočným dôvodom na rozvod?

Otázka, na ktorú hľadáme odpovede v rámci panelovej diskusie spolu s Feldekovcami 🙂

Veľmi rada som prijala pozvanie, spolu Magdalénou Kuciaňovou na spoločné podujatie Konferencie biskupov Slovenska, Asociácie rodinných sudcov, spoločnosti Úsmevom ako dar a Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského pod názvom:
ODPUSTENIE A ZMIERENIE AKO PREVENCIA ROZPADU RODINY: APLIKAČNÁ PRAX