Dnes sme mali na Výbore „plný dom“ odborníkov z oblasti psychológie, psychiatrie, sociálnej práce, z MZ SR, MPSVR SR, pozvanie prijali aj štátny tajomník Branislav Ondruš a kolegyňa Magdaléna Kuciaňová.
Stretli sme sa, aby sme si vymenili skúsenosti a vecne popísali tie najhorúcejšie problémy, súvisiace s „pomáhajúcimi profesiami“.
Téma “psychoterapia v pomáhajúcich profesiách, duševné ochorenia, či obmedzenie práce práve týchto pomáhajúcich profesií”, akými sú napr.: psychológia, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, sociálna práca a pod. majú práve v čase, kedy za posledné roky stúpajú rôzne duševné ochorenia aj u nás veľké opodstatnenie a vážne miesto v zákonoch.