Dnes som bola v Košiciach hosťom na odbornom seminári, ktorého téma ma zaujala nielen ako profesionála v sociálnej oblasti, vysokoškolskú pedagogičku či šéfku Výboru NRSR pre sociálne veci, ale aj ako ženu, ktorá sa prirodzene o problematiku detí a ich rodín zaujíma, žije reálny „obyčajný“ život.

„Plánovanie sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou – ako zapojiť a iniciovať potenciál širokej rodiny, blízkych osôb dieťaťa a komunity“, bol nielen názov seminára ale výzvou zároveň. Okrem iného sme hovorili o efektívnom využití rodinných konferencií – Stretnutí rodinného kruhu (SRK) v práci s ohrozeným dieťaťom a jeho rodinou, o tímovej spolupráci okolo ohrozeného dieťaťa cez model SRK. Samozrejme, najväčšiu pozornosť si vyslúžili prezentácie praktických skúsenosti využitia SRK.

Pre ohrozené dieťa je rozhodujúce aby dospelí z jeho sveta spolupracovali a podľa možností mali medzi sebou dobré vzťahy. Dnes som bola nielen počúvať a vzdelávať sa, ale aj pre mňa je dôležité vedieť, čo odborníkom v tejto konkrétnej oblasti chýba a s čím zápasia. V rámci vzdelávania určite nájdeme spoločnú reč a prácu. Teším sa na ňu.

Organizátori:
Úsmev ako dar, Výskumno-vzdelávací inštitút prof. Freybergha pre dieťa a rodinu, VŠZaSP sv. Alžbety, ŮPSVaR a Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov.

Seminár pokračuje 22.3. v Nitre, 27.3. v Ružomberku, 9.4. v Trenčíne a 11.4. 2019 v Bratislave.