„Takmer 800–tisíc ľudí má na Slovensku viac ako 65 rokov. Pribúda aj ľudí s rôznym zdravotným postihnutím, ktorí potrebujú pomoc iných. Na opatrovateľskú službu tak bude odkázaných čoraz viac ľudí.“

Toľko úvod k poradni v Užitočnej Pravde, ktorá vyšla 24. júla 2018. Téma ŤZP je stále živá a nanajvýš aktuálna. Som rada, že som spolu s kolegami z Výboru pre sociálne veci, prispela k pozitívnym zmenám v legislatíve, ktoré ľuďom so ŤZP reálne pomôžu.

Z Pravdy citujeme:

Každý človek, ktorý je nejakým spôsobom nesebestačný, by najradšej zotrval v domácom prostredí čo najdlhšie. Je dôležité aj to, aby sa ľudia s hendikepom podľa možností čo najrýchlejšie etablovali do spoločnosti. „Keď sme začiatkom minulého roka uviedli do praxe novelu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP, boli sme odhodlaní ešte intenzívnejšie pokračovať v pomoci ťažko zdravotne postihnutým. Preto som hrdý na to, že sa nám podarilo v relatívne krátkom čase prijať právnu normu, ktorou opäť výraznou mierou prispejeme k ich kvalitnejšiemu životu,“ hodnotí novelu minister Ján Richter. Najvýznamnejšou zmenou je nárast príspevku na opatrovanie. Už v tomto roku to je mimoriadne razantné navýšenie o 120 eur, každý nasledujúci rok sa bude táto suma zvyšovať nariadením vlády. „Moja predstava je do konca tohto volebného obdobia dosiahnuť stav, aby príjem opatrovateľov bol na úrovni čistej minimálnej mzdy. Tam do roku 2020 reálne smerujeme. Je to fyzicky aj psychicky mimoriadne náročné poslanie, pri ktorom zväčša nie je šanca na privyrobenie si,“ konštatoval Richter. Zmena sa pozitívne dotkla približne 32–tisíc opatrovateľov v produktívnom veku.

Novela zákona priniesla aj zvýšenie opatrovateľského príspevku pre opatrovateľov v dôchodkovom veku. Príspevok sa im zvýšil o 92,19 eura, v rokoch nasledujúcich bude postup zvyšovania prostredníctvom nariadení vlády rovnaký, ako pri opatrovateľoch v produktívnom veku. Naďalej platí, že ak sú opatrovateľmi poberatelia dôchodku, ten zostáva nedotknutý. Takýchto opatrovateľov je približne 22,5 tisíca.

Vyššia je aj hranica ochrany príjmu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím – z 1,7 narástla na 2–násobok sumy životného minima, teda momentálne je to suma 410,14 eura. Zo 49,80 na 100 eur mesačne vzrástol aj príspevok, ak opatrovateľ v produktívnom veku opatruje nezaopatrené dieťa. Zrušené je krátenie príspevku na opatrovanie pri hospitalizácii opatrovaného nad 30 dní. Navyše, ak opatrovaný človek zomrie, tak opatrovateľ dostane príspevok nielen za ten mesiac, ale aj za mesiac nasledujúci.

Lepšie sú aj podmienky osobných asistentov občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. Ich hodinová mzda je vyššia o euro a predstavuje 3,82 eura. Zrušené je sledovanie príjmu ťažko zdravotne postihnutej osoby.

Ďalšou zo zmien je zrušenie povinnosti vrátiť jednorazový peňažný príspevok po úmrtí hendikepovanej osoby. Ide o príspevok na zdvíhacie zariadenie, príspevok na kúpu auta a v neposlednom rade o príspevok na úpravu bytu. „V praxi poznáme prípady, keď to spôsobuje vážne problémy rodinám a tak sa môžu dostať do situácie, že jednorazovo musia vrátiť úradu práce niekoľko tisíc eur. Preto sme túto povinnosť defi nitívne v zákone zrušili,“ argumentuje štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš. Toto nebude platiť výhradne v prípade, ak sa finančné prostriedky nepoužili na daný účel.

Vďaka novele dostanú parkovacie preukazy aj ľudia so zníženou imunitou, napr. pri onkologickej liečbe a nárok na príspevok na prevádzku auta budú mať žiadatelia počas onkologickej liečby, dialyzačného alebo transplantačného programu aj bez odkázanosti na individuálnu prepravu.