Dnes som sa stretla v príjemnom neformálnom prostredí s dámou, Zuzkou Fabiánovou, ktorá sa roky profesijne venuje snahe prepojiť zdravotnú starostlivosť so sociálnymi službami. Keďže si aj v osobnom živote zažila obdobie, kedy jej prioritou bolo uľahčiť utrpenie rodinnému príslušnikovi vo vlastnom zariadení, ktoré prevádzkuje, v rozhovore bola veľmi úprimná, otvorená a pragmatická zároveň.

Debatovali sme o reálnej úrovni a kvalite poskytovanej starostlivosti (ošetrovateľskej i opatrovateľskej) o klienta, odbornej úrovni personálu, problémov s financovaním – predovšetkým zo strany miest a obcí (po zavedení novely zákona o sociálych službách) ako aj o legislatívnych možnostiach.

Je nevyhnutné, aby sme prepojeniu zdravotnej starostlivosti so sociálnymi službami, napriek mnohým legislatívnym i finančným komplikáciám, venovali zvýšenú pozornoť nielen preto, že populácia z roka na rok starne, predlžuje sa vek seniorov, zvyšuje sa kvalita ich života prostredníctvom poskytovanej medikamentóznej liečby a pod. Predovšetkým by sme sa mali postarať o tých, ktorí nás s láskou vychovali, vytvárali hodnoty v tejto spoločnosti, platili dane a teraz potrebujú našu lásku, pozornosť a kvalitnú sociálnu, ale i zdravotnú starostlivosť.

Predložme spoločne také riešenie, aby sme sa nemuseli obávať do zariadení umiestniť našich blízkych, pretože bude o nich kvalitne a hlavne odborne a s láskou postarané.