Som politička, manažérka, učiteľka

Som politička, manažérka, vysokoškolská učiteľka. Pôsobenie v týchto oblastiach je obrazom prirodzeného vývoja môjho profesijného života. V rôznom čase i miestach ho spája sociálna problematika, ktorá je pre mňa prioritou. Predovšetkým som však žena. Mám rada svoju prácu, vážim si korektných ľudí, ktorí mi v nej pomáhajú, v úsilí spoločne dosiahnuť cieľ. Nech robím čokoľvek, pevnú pôdu pod nohami mi zabezpečuje rodina, domov, miesto, kde som sa narodila. Od roku 2010 som štatutárkou Nadácie Ochranné krídla.

Som Košičanka

Hrdá na mesto, jeho históriu a na ľudí, tvoriacich jeho budúcnosť.

Som poslankyňa

Som poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky, kde ma posunuli v roku 2016 voliči vtedajšej strany Sieť, za ktorú som do parlamentu kandidovala. Po jej rozpade som až do novembra 2019, kedy som prijala ponuku SNS, pôsobíla ako nezaradená poslankyňa, pričom naďalej riadim Výbor pre sociálne veci.

Som manažérka

Pracovala som na pozícii generálnej riaditeľky Fondu sociálneho rozvoja Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, kde som spolu so zamestnancami získala ocenenie zlepšenia výkonnosti „Národná cena za kvalitu 2013“ v kategórii C3 (iné organizácie verejného sektora). V Sieti som sa presadila ako vedúca pracovnej skupiny pre Sociálny rozvoj a ochranu. Bez dôkladného manažmentu sa nezaobíde ani práca poslanca. Od rokovaní Výboru pre sociálne veci, ktorého som predsedníčkou, cez okrúhle stoly, konferencie, zahraničné delegácie až po stretnutia na európskej úrovni. Sociálnej práci a manažérstvu sa venujem viac ako polovicu svojho života.

Som vysokoškolská učiteľka

Na prax ma štúdium dôkladne pripravilo. Na FF Prešovskej univerzity som vyštudovala manažment a sociálnu prácu, nasledovalo doktorandské štúdiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a docentúra v odbore sociálna práca. Spred katedry som sa postavila za ňu a vyučovala na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach a Univerzite P. J. Šafárika, Filozofickej fakulte v Košiciach. Vo vzdelávaní som pokračovala štúdiom na A B C Slovenskom inštitúte pre výcvik v KBT. Teóriu som si vyskúšala aj v teréne ako sociálna poradkyňa.

Som Alena Zvarová Bašistová

Žena, ktorá žije nielen prácou ale aj normálnym životom. Milujem svoju rodinu, manžela a priateľov, paradajkovú polievku a buchty na pare poliate horúcim maslom a čokoládou, ktorá rozvoniava v nedeľné ráno. Mám rada Kolcunove potulky mestom, Kováčsku a Hrnčiarsku ulicu s ich historickými zákutiami. A Maratón mieru. Keď nesedím, cvičím. Energiu čerpám z hudby, poézie, z cestovania. Nech sa vrátim z prechádzky po Košiciach alebo od mora, vždy sa cítim ako nová. Odhodlaná na všedné ťažké dni a pripravená poradiť sa o nich v tichej modlitbe.