Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v danom meste a oddelenie kompenzačných príspevkov je alfou a omegou v rámci komunikácie ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím s „úradmi“, ak potrebujú kompenzačné pomôcky, ktoré sú pre nich nevyhnutné.

V prvom rade je dôležité vedieť, na čo majú nárok, čo im úrad prizná (na základe posúdenia) a samozrejme aj to, ako sa fyzicky, reálne k týmto pomôckam dostať, ako postupovať v prípade nejakých stavebných úprav v mieste bydliska či priamo v byte/dome – tu platí základné pravidlo: Tam, kde sme o priznanie pomôcok žiadali, odtiaľ dostaneme aj odpoveď a tam nám aj zodpovedajú na praktické otázky.

Netreba sa báť pýtať a pátrať. Rovnako to platí aj vtedy, ak rozhodnutiu ÚPSVaR jednoducho nerozumieme.
Pripájam informáciu aj ohľadom zdravotníckych pomôcok (ktoré „predpisuje“ lekár) – kedy a aké hradí zdravotná poisťovňa, na ktoré si musíme priplatiť, čo je možné si požičať.

foto: pravda.sk