Košický samosprávny kraj (KSK) a stretnutie s vedúcou pre zariadenia Emíliou Revajovou Bujňákovou. O čom sme diskutovali? O ťažkých, no praktických a dôležitých témach. „Do reči“ prišli:

Ekonomicky oprávnené náklady hlavne u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, sťažnosti súvisiace s porušovaním zákona o sociálnych službách či práv u klientov v konkrétnych zariadeniach. Ako nevyhnutné vidíme zadefinovanie priorít pri úspore 1,7 mil. eur z minulého roku u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.

Podrobnejšie sa vybraným oblastiam budem postupne venovať.

 

Foto: TASR, archív AB