Dnešný deň bol plný rokovaní k pripravovaným zákonom do septembrovej schôdze.
Keďže ide o poslanecké návrhy je nevyhnutné odborne, legislatívne aj politicky zákony či pozmeňujúce návrhy vyjednať. A to nejaký čas trvá, ak má byť práca tohto charakteru urobená poriadne.

Počas leta som sa stretávala na MPSVR SR i na pôde Výboru NR SR pre sociálne veci, spolu s kolegami Magdalénou Kuciaňovou, štátnym tajomníkom MPSVR SR Branislavom Ondrušom, zástupcami MZ SR prof. Monikou Jankechovou a prof. Jozefom Šuvadom, generálnou riaditeľkou Nadeždou Šebovou a jej kolegami zo sekcie Sociálnej a rodinnej politiky či generálnou riaditeľkou Danicou Lehockou a jej kolegami zo Sekcie práce, zástupcami Komory sociálnej práce a jej predsedníčkou Oľgou Jarošovou. Diskutovali, upravovali, riešili a pripravovali sme návrhy novely zákona o Sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní, pozmeňujúci návrh k zákonu o Sociálnej práci, alebo možné pri pozmeňujúcom návrhu k zákonu o zdravotnej starostlivosti.

Aj keď parlament nezasadá, pracujeme a pripravujeme zákony, ktorými sa snažíme uľahčovať život ľuďom. Konkrétne v čom a pri ktorých zákonoch vás budem postupne informovať počas septembra.