Májová, 45. schôdza NR SR o pár hodín začína (štvrtok, 9. mája), no deň štartujeme Výborom NR SR pre sociálne veci.

Program Výboru bude zaujímavý. V „hlavnej úlohe“ – dve panie komisárky.

Čaká nás Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ZP) za rok 2018, ktorú odôvodní pani Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so ZP.

Rovnako budeme venovať pozornosť pani Viere Tomanovej a jej Správe o činnosti komisárky pre deti za rok 2018.

Na rad príde aj ministerka Martina Lubyová a Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov, takisto aj ministerka Denisa Saková a Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Priestor pre Správu o stave a vývoji štátnej služby za rok 2018 dostane Pavol Tkáč, predseda Rady pre štátnu službu.