Mať strechu nad hlavou a blízkosť rodiny nielen počas sviatkov je veľmi krehká vzácnosť, nie samozrejmosť.

Ako každý rok, tak aj tento som rada prijala pozvanie na už tradičné vianočné stretnutie s ľuďmi, ktorí nemajú domov a s ľuďmi, ktorí im túto situáciu pomáhajú zvládnuť. Organizuje ho Arcidiecézna charita Košice. Stretli sme sa už dopoludnia v Charitnom dome na Bosákovej ulici na svätej omši, ktorú celebroval arcibiskup Mons. Bernard Bober. Potom sme sadli spolu za jeden stôl k výbornej kapustnici, rozprávali sa, zdieľali myšlienky, nápady, skúsenosti aj osudy….
Možnosť a príležitosť pomáhať je vždy, netreba na ňu čakať. Treba iba chcieť.