Z prvej ruky – informácie z Výboru pre sociálne veci

Nosnými témami boli sociálne podniky, doplnkové dôchodkové sporenie, Dohovor o práci v námornej doprave, a okrem ďalších tém aj petícia občanov SR ohľadom zmien v zákone o sociálnom poistení (stanovenia maximálneho veku odchodu do dôchodku, a s tým spojená aj výška dôchodku, vytvorenie podmienok pre skorší odchod do dôchodku).

Rokovanie výboru má aj tieto výsledky: „Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie by mali ľahšie nájsť uplatnenie na trhu práce aj vďaka sociálnym podnikom. Návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch z dielne ministerstva práce dnes odobril parlamentný sociálny výbor aj parlament…“ Téme sa venovali aj médiá.

Pomoc občanom – sporitelia v treťom pilieri by sa mali po novom dozvedieť z výpisov zo svojich účtov oveľa viac informácií. Napríklad aký doplnkový dôchodok môžu na základe svojich vkladov očakávať.
Viac informácií, ktoré zazneli na dnešnom Výbore pre sociálne veci spostredkovala aj televízia TA3.