Veľmi rada som prijala pozvanie Úsmev ako dar na stretnutie s odborníkmi zo Slovenska i zahraničia, ktorí prezentovali a vymieňali si skúsenosti z oblasti uplatňovania rôznych modelov spolupráce s rodinami s prioritou ochrany dieťaťa. Dnes dominujú „stretnutia rodinného kruhu“.

Rada som prispela do diskusie svojimi skúsenosťami nielen z pohľadu legislatívneho, ale najmä praktického – niekoľko rokov sa venujem sociálnej oblasti s tým, že som v kontakte s inštitúciami, zariadeniami, ktoré denno-denne riešia problémy jednotlivcov i rodín. Ako prioritu v nímam – v prípade práce s rodinou s deťmi, ktorej súdržnosť ohrozujú rôzne vplyvy ľudí, prostredia, okolností – vzájomnú komunikáciu vo vnútri rodiny s pomocou odborníkov s cieľom ponechať dieťa v jeho prostredí, ak to okolnosti dovoľujú.
Odborne musia pomôcť nielen ľudia zo sociálnej oblasti, ale aj právnej, zdravotníckej … jednoducho spojiť sily v ceste za jedným cieľom – pomôcť „zranenej“ rodine postaviť sa na nohy.
„Stretnutia rodinného kruhu“ sú výborným modelom, ktorý v oblasti práce s rodinami má priaznivé výsledky.