Téma RODINY by mala byť na prvých miestach hodnôt a záujmov našej spoločnosti, vlády, politiky ako aj všetkých občanov SR.
Stretnutie na Výbore pre sociálne veci sme spoločne s GR Sekcie Sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR Nadeždou Šebovou, jej kolegynkou Ildikó Polačekovou, riaditeľkou CITIZEN GO Miriam Kuzárovou a jej kolegami zo Slovenskej spoločnosti pre rodinu – Doc. RNDr. Karolom Pastorom, CSc. a Mgr. Jánom Fabičovicom – ako aj iniciátorkou tohto stretnutia pani poslankyňou Magdalénou Kuciaňovou diskutovali predovšetkým o:

  1. legislatívnom prostredí a možnostiach v oblasti rodinnej politiky v podmienkach SR
  2. pracovného a rodinného života
  3. možnostiach bývania pre rodiny.

    Dohodli sme sa na konkrétnych úlohách, ktoré povedú ku ďalším krokom nášho dialógu. Rodina je základom každej spoločnosti, a preto je nevyhnutné práve v období klesajúcej populácie v celej EÚ ako aj narastajúcej chudobe mnohopočetných rodín jej venovať osobitnú pozornosť.