Vďaka pozmeňovaciemu návrhu získajú prevádzkovatelia jaslí polročný časový vankúš na prispôsobenie sa novým pravidlám.

Registrácia jaslí na VÚC do januára 2018 bol jeden z kľúčových problémov tzv. jasličkového zákona, ktorý sa nám dnes podarilo vyriešiť.

Na doobedňajšom hlasovaní prešiel pozmeňovací návrh, ktorý pôvodnú lehotu predlžuje o pol roka, teda do 31. júna 2018. Som rada, že sa mi pri podávaní pozmeňovacích návrhov, ktoré pomôžu poskytovateľom sociálnych služieb podarilo stmeliť koalíciu aj opozíciu. Pri týchto zmenách musíme ťahať za jeden povraz. Dnes sme k tejto téme mali spoločnú tlačovú besedu s Jankou Cigánikovou a Simonou Petrik.

Čítajte na teraz.sk.