Zmenám, a teda i môjmu pozmeňujúcemu návrhu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele sa venovali pozornosť aj médiá:

Rozvoju sociálnej ekonomiky na Slovensku bráni v súčasnosti roztrieštená a nekompletná legislatíva. Myslí si to nezaradená poslankyňa Alena Bašistová. Preto víta, že ministerstvo práce predložilo do parlamentu novelu zákona, ktorá má túto problematiku upraviť.
„Som rada, že takýto zákon prichádza do parlamentu. Nekompletná a roztrieštená legislatíva je problémom rozvoja sociálnej ekonomiky. Chcem osobne vyzdvihnúť, že sa na príprave zákona podieľal expertný tím,“ uviedla na záver tretieho rokovacieho dňa 26. schôdze Bašistová.

Upozornila na to, že rezort práce bude pomáhať sociálnym podnikom s poradenstvom. Nemyslí si ani, že novela prináša riziko korupcie. „Návrh zákona hovorí, že podmienkou na poskytnutie nenávratnej pomoci je najskôr získanie návratnej pomoci. Budú ju schvaľovať komerčné subjekty, ktoré sa pri tom musia riadiť európskymi predpismi. Súčasťou schvaľovania úveru bude aj hodnotenie udržateľnosti podnikateľského zámeru, aj keď sa v minulosti spájal pojem sociálneho podniku s negatívnym názorom, pevne verím, že súčasný zákon splní očakávania občanov.“
Podrobne na teraz.sk