Komisárky v „hlavnej úlohe“

Májová, 45. schôdza NR SR o pár hodín začína (štvrtok, 9. mája), no deň štartujeme Výborom NR SR pre sociálne veci. Program Výboru bude zaujímavý. V „hlavnej úlohe“ – dve panie komisárky. Čaká nás Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ZP) za rok 2018, ktorú odôvodní pani Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so ZP.…

Príspevok pre prváčikov

Návrh na zavedenie 100-eurového príspevku na nákup školských potrieb pre deti nastupujúce do prvého ročníka základných škôl, pod ktorý som sa podpísala aj ja, je už v parlamente. O čo ide? Suma prídavku na dieťa sa zvýši o 100 eur za ten kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa oprávnenej osoby prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka…

O prepojení zdravotnej starostlivosti so sociálnymi službami

Dnes som sa stretla v príjemnom neformálnom prostredí s dámou, Zuzkou Fabiánovou, ktorá sa roky profesijne venuje snahe prepojiť zdravotnú starostlivosť so sociálnymi službami. Keďže si aj v osobnom živote zažila obdobie, kedy jej prioritou bolo uľahčiť utrpenie rodinnému príslušnikovi vo vlastnom zariadení, ktoré prevádzkuje, v rozhovore bola veľmi úprimná, otvorená a pragmatická zároveň. Debatovali sme…

Návšteva JOB EXPO v Nitre

Na Akademickej ulici je rušnejšie ako inokedy. Na výstavisku Agrokomplex dnes totiž začína JOB EXPO 2019, už 9. ročník veľtrhu práce spojený s medzinárodnou burzou práce European Job Days. Každý, kto si hľadá prácu alebo ju chce zmeniť má možnosť oboznámiť sa so zameraním a ponukou 227 vystavovateľov. Tí, ktorí sú evidovaní na úradoch práce…

Priority PDE/EDP v eurovoľbách

PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE PDE/EDP k EUROVOĽBÁM. Dnes rokujeme na kongrese v Ľjubľjane. Okrem aktuálnych celoeurópskych tém, akými sú Brexit, migrácia, terorizmus a pod a zároveň sme schválili manifest, ktorý je súčasťou programového vyhlásenia PDE/EDP k eurovoľbám. Je postavený na troch pilieroch: 1. Čo nás spája, aby sme žili spolu v EÚ? 2. Trvalý a zdieľaný ekonomický…

Plánovanie sociánej práce s dieťaťom a jeho rodinou

Dnes som bola v Košiciach hosťom na odbornom seminári, ktorého téma ma zaujala nielen ako profesionála v sociálnej oblasti, vysokoškolskú pedagogičku či šéfku Výboru NRSR pre sociálne veci, ale aj ako ženu, ktorá sa prirodzene o problematiku detí a ich rodín zaujíma, žije reálny „obyčajný“ život. „Plánovanie sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou –…

Zamestnávateľ a zamestnanci so zdravotným postihnutím

Pozrime sa na súhrn povinností, ktoré má zamestnávateľ, ak zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutí,: Zamestnávateľ je v zmysle zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím povinný: zabezpečovať vhodné podmienky na výkon práce, vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu a venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu kvalifikácie počas ich zamestnávania, viesť evidenciu občanov so zdravotným…

Vzor nielen pre domovákov

Je potrebné „mať vzory“ – netreba byť psychológom, aby sme vedeli kódovať tieto úvodzovky. Stačí, ak sa zamyslíme nad tým, kto a prečo nás v živote ovplyvnil, naše myslenie a konanie. Najlepšie pozitívne. Alebo si s odstupom času povieme, že všetko zlé bolo aj na niečo dobré …Tu je jeden z krásnych príkladov, ako „byť…

Paliatívnu starostlivosť čakajú zmeny

Paliatívna starostlivosť na Slovensku sa bude meniť, dve ministerstvá sa dohodli na úpravách Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR čoskoro predstaví konkrétne zmeny v záujme potreby poskytovania paliatívnej starostlivosti o chorých ľudí. Informovalo o tom v reakcii na vyjadrenia nezávislej platformy SocioFórum. NOVÝ ZÁKON O DLHODOBEJ STAROSTLIVOSTI To minulý týždeň apelovalo na ministerstvá…