Vyjadrenie k situácii charitného domu na „Bosákovej“

Košické mestské zastupiteľstvo rieši aktuálne „horúce“ problémy. Okrem iného, obyvateľov, hlavne mestskej časti Košice-Juh, sa týka téma prenájmu pozemku pre Arcidiecéznu charitu Košice, ktorá plánuje vybudovať na Jarmočnej nový charitný dom. Dostala som pozvanie od mesta zúčastniť sa na zastupiteľstve, no moje povinnosti aj mimo SR mi to, žiaľ, nedovolia. Veľmi rada som sa však,…

„Pomáhajúce profesie“ a ich postavenie v legislatíve

Dnes sme mali na Výbore „plný dom“ odborníkov z oblasti psychológie, psychiatrie, sociálnej práce, z MZ SR, MPSVR SR, pozvanie prijali aj štátny tajomník Branislav Ondruš a kolegyňa Magdaléna Kuciaňová. Stretli sme sa, aby sme si vymenili skúsenosti a vecne popísali tie najhorúcejšie problémy, súvisiace s „pomáhajúcimi profesiami“. Téma “psychoterapia v pomáhajúcich profesiách, duševné ochorenia,…

Zmeny v posudkovej činnosti

„POSUDKOVÁ ČINNOSŤ“ Mnohí si pod ňou predstavíme lekársku posudkovú činnosť, no rozdiel je v legislatíve, v konkrétnych zákonoch a ministerstvách. Snahu zaviesť nezávislú posudkovú činnosť už mali niektorí politici aj v minulosti a máme ju aj dnes, ale všetko to stroskotáva na odborných a politických vyjednávaniach, medzirezortných (ministerských) rozdieloch a nedostatku odborníkov – konkrétne posudkových…

Inaugurácia pani prezidentky

“Ponúkam rozum, srdce a ruky…” Slová pani prezidentky, Zuzany Čaputovej – priame, zrozumiteľne a úprimné. Želám jej veľa síl v ich napĺňaní, zdravie a pokoj domova. Dnešná schôdza NR SR bola naozaj výnimočná, rovnako ako Te Deum v Dóme sv. Martina a slávnostná inauguračná recepcia. Ďakujem za pozvanie na túto výnimočnú udalosť. Vážim si to.…

Cesty k ukončeniu bezdomovectva

„Cesty k ukončeniu bezdomovectva“ je téma konferencie Ľudia bez domova 2019, ktorú v Bratislave organizuje Proti prúdu/NOTA BENE. Otvorila ju zvolená pani prezidentka Zuzana Čaputová. Nebola jediná, ktorá prijala pozvanie medzi ľudí podieľajúcich sa na pomoci ľuďom bez domova a medzi tých, ktorých väčina z nás pozná ako „predavačov“ NOTA BENE. So záujmom som počúvala…

Kto nás „poistí“ proti špekulantom?

Správa Komisárky pre ľudí so zdravotným postihnutím, pani Zuzany Stavrovskej, rozprúdila v pléne vecnú i emotívnu debatu zároveň. V rozprave som sa vyjadrila k jedinečnému prieskumu, na ktorého zístenia by som rada upriamila pozornosť. Ide o: Prieskum v zariadeniach sociálnych služieb zameraný na zistenie nakladania s finančnými prostriedkami osôb pozbavených/obmedzených spôsobilosti na právne úkony Pani komisárka vykonala jedinečný prieskum v jednotlivých…

Ku správe Komisárky pre deti

Dnes som vystúpila k správe komisárky pre deti, pani Viery Tomanovej. Dotkla som sa predovšetkým oblastí: 1. “Práva dieťaťa na oboch rodičov – najlepší záujem dieťaťa”, kde často deti vyjadrujú svoju vôľu v nevhodných podmienkach – v kanceláriách úradov, pojednávacích miestnostiach. Preto som sa informovala na MPSVR SR a budem sa v tejto veci aj…

Komisárky v „hlavnej úlohe“

Májová, 45. schôdza NR SR o pár hodín začína (štvrtok, 9. mája), no deň štartujeme Výborom NR SR pre sociálne veci. Program Výboru bude zaujímavý. V „hlavnej úlohe“ – dve panie komisárky. Čaká nás Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ZP) za rok 2018, ktorú odôvodní pani Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so ZP.…

Príspevok pre prváčikov

Návrh na zavedenie 100-eurového príspevku na nákup školských potrieb pre deti nastupujúce do prvého ročníka základných škôl, pod ktorý som sa podpísala aj ja, je už v parlamente. O čo ide? Suma prídavku na dieťa sa zvýši o 100 eur za ten kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa oprávnenej osoby prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka…