Pomoc poskytovateľom sociálnych služieb

VEREJNÍ A NEVEREJNÍ POSKYTOVATELIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB. Aj táto oblasť patrila v rámci mojej práce v parlamente medzi kľúčové. Zastavím sa pri komunitných centrách. Napriek tomu, že ročne končí na Slovensku odbor sociálnej práce (SP) približne 15 tisíc absolventov na rôznych univerzitách a VŠ, nie každý z nich je aj ochotný danú prácu vykonávať. Buď SP…